Andrahandsuthyrning

Regler för andrahandsuthyrning i brf Grenadjären 29

 • Generellt godkänner föreningen andrahandsuthyrning för
  arbete på annan ort, alternativt studier på annan ort eller annat beaktansvärt skäl.
 • Enligt bostadsrättslagen krävs ett tillstånd från styrelsen för att hyra ut sin bostad.
  Ansökan sker skriftligt.
 • I ansökan anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till uthyrning
  och vem som ska bo i lägenheten. Referenser ska lämnas.
 • Avtal tecknas mellan bostadsrättsägare och andrahandsgästen.
  Detta avtal ska också godkännas av två personer i styrelsen för att vara giltigt.
 • Eventuell hyresavgift måste vara skälig, för att förhindra spekulation.
 • Max tid för uthyrning är ett år. I undantagsfall kan detta förlängas.
 • Om andrahandsgästen missköter sig har bostadsrättsföreningen rätt att
  avhysa andrahandsgästen. (Avhysning måste föregås av en varning).
 • Bostadsrättsägaren är alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser
  exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för
  störningar och att vårdnadsplikten gentemot föreningen upprätthålls.

Information om andrahandsuthyrning av bostadsrätt  samt blanketter finns på:

http://www.fastighetsagarna.se/syd/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-overenskommelser/andrahandsuthyrning